Avís legal i protecció de dades

Aquest web correspon a Naturaliment Suquipà SL, amb domicili a l’Avinguda Santa Coloma 25, 08183 Castellcir, telèfon 938668167 i CIF B-61563219.  

Naturaliment Suquipà SL es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts, la qual prevaldrà sobre l'establerta en aquest avís legal en cas de discordaAquest web correspon a Naturaliment Suquipà SL, amb domicili a l’Avinguda Santa Coloma 25, 08183 Castellcir, telèfon 938668167 i CIF B-61563219. 

 

Naturaliment Suquipà SL es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts, la qual prevaldrà sobre l'establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.

 

Els continguts oferts en el domini són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a Naturaliment Suquipà SL.

 

Naturaliment Suquipà SL es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d'aquest avís.

 

El web i els seus continguts, inclosos els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per oferir serveis en el marc de les funcions pròpies de Naturaliment Suquipà SL. Existeixen drets de propietat intel•lectual sobre les imatges dels productes de Naturaliment Suquipà SL i els seus logos.

 

Naturaliment Suquipà SL es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual.

 

Naturaliment Suquipà SL presenta per mitjà d’aquest web els dissenys i logotips que la identifiquen. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies de Naturaliment Suquipà SL o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació de Naturaliment Suquipà SL.

 

Naturaliment Suquipà SL entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al web, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de la Naturaliment Suquipà SL per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació adreçant-se a Naturaliment Suquipà SL.

 

Naturaliment Suquipà SL pren mesures per procurar que el web estigui lliure de codi maliciós, però no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de Naturaliment Suquipà SL. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.

 

Naturaliment Suquipà SL no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d'enllaços o d’altres sistemes.

 

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de la ciutat de Vic els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre furt.nça entre ambdós textos.

Els continguts oferts en els dominis són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a Naturaliment Suquipà SL.

Naturaliment Suquipà SL es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d'aquest avís.

El web i els seus continguts, inclosos els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per oferir serveis en el marc de les funcions pròpies de Naturaliment Suquipà SL. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre les imatges dels productes de Naturaliment Suquipà SL i els seus logos.

Naturaliment Suquipà SL es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Naturaliment Suquipà SL presenta per mitjà d’aquest web els dissenys i logotips que la identifiquen. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies de lNaturaliment Suquipà SL o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació de Naturaliment Suquipà SL.

Naturaliment Suquipà SL entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al web, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de la Naturaliment Suquipà SL per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a Naturaliment Suquipà SL.

Naturaliment Suquipà SL pren mesures per procurar que el web estigui lliure de codi maliciós, però no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Naturaliment Suquipà SL. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.

Naturaliment Suquipà SL no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d'enllaços o d’altres sistemes.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de la ciutat de Vic els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.